Zał. Nr 2

 

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
W ŚWIDNICY 

Opracowany na podstawie ustawy z dn. 7. 09. 1991r. w Dzienniku Ustaw Nr 95 z 1991r. poz. 425 Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

 1. Schronisko jest schroniskiem stałym, i czynnym przez cały rok, posiadającym 82 miejsca noclegowe.

2. Doba w schronisku trwa od 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

3. Przyjmowanie osób odbywa się w godz. 17:00- 21:00.

4. Należnoœć za pobyt należy opłacić z góry.

5. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży uczącej się, nauczycielom (w tym akademickim), wychowawcom, członkom PTSM oraz innym osobom pod warunkiem przestrzegania regulaminu.

6. Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i korespondencyjnie: - po uzyskaniu zgody na proponowany termin duże grupy przesyłają zaliczkę w wysokości 25 % na 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem. Kierownik ma prawo anulować zamówienie: -zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie korzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez kierownika, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy.

7. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści w miarę możliwości mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny (50% stawki noclegowej).

8. Przybywający do schroniska meldują się w recepcji schroniska oraz regulują należne opłaty wg cennika.

9. Osoba przybywająca do schroniska musi okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w przypadku braku adresu zameldowania zobligowana jest do podania go w karcie rejestracyjnej.

10. Osoby, które przebyły chorobę zakaŸną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

11. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.

12. W cenę noclegu wliczona jest bielizna pościelowa (poszwa, prześcieradło i poszewka) oraz podatek VAT.

13. Od godz. 22:00 do 6:00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Odchylenia od ustalonej ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika lub pracownika nocnej zmiany.

14. Drzwi wejściowe są zamykane o 22:00.

15. Korzystający ze schroniska powinni najpóŸniej do godz. 10:00 opuścić schronisko ewentualnie jeżeli istnieje taka możliwość, przedłużyć pobyt.

16. W godz. od 10:00 do 17:00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko za zgodą kierownika. Wydłużenie pobytu w dniu wyjazdu do godziny 17:00 możliwe za dodatkową opłatą za pobyt dzienny 50% ceny noclegu..

17. Przygotowanie i spożywanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni turystycznej. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a pomieszczenie dokładnie posprzątać. Zabrania się korzystania z własnego sprzętu AGD i RTV.

18. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi, który określa wysokość odszkodowania.

19. W schronisku obowiązuje spokojne i uprzejme zachowanie; picie alkoholu i używanie narkotyków, dopalaczy oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

20. Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru – na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

21. Palenie tytoniu w sypialniach jest zakazane; palić wolno tylko w miejscu wyznaczonym przez kierownika schroniska.

22. Przebywający w schronisku mogą korzystać ze wszystkich sprzętów i pomieszczeń udostępnionych przez kierownika.

23. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, kierownik schroniska jest uprawniony do usunięcia korzystającego z pobytu oraz zawiadomienia o tym właściwą instytucję (szkołę, uczelnię, firmę itp.)

24. Schronisko nie udostępnia noclegów przygotowanych doraŸnie (tzw. podłogi) –przepisy Sanepid i przeciw pożarowe.

25. Kronika schroniska znajduje się w recepcji natomiast książka skarg, życzeń i zażaleń znajduje się u kierownika i jest udostępniana osobie korzystającej ze schroniska na jej życzenie.

26. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury, itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika schroniska.

27. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem usunięcia ze schroniska bez zwrotu dokonanych wpłat za usługi.


* przypominamy, że schronisko jest placówką oświatową.